زني در مراکش 9 قلو زائيد! (فیلم)

منبع: عصر ایران

12

1400/2/16

08:54


اين زن پنج دختر و چهار پسر سالم به دنيا آورده است. پزشکان در سونوگرافي هفت قل تشخيص داده بودند. رکورد گينس متعلق به زني آمريکايي با 8 قل است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو