هواپیمای اختصاصی دیکتاتور لیبی به پرواز درآمد

منبع: برترین ها

12

1400/2/16

12:36


بعد از هفت سال هواپیمای اختصاصی معمر قذافی دیکتاتور لیبی به پرواز درآمد.

خبرفوری: بعد از هفت سال هواپیمای اختصاصی معمر قذافی دیکتاتور لیبی به پرواز درآمد.

هواپیمای اختصاصی دیکتاتور لیبی به پرواز درآمد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو