سرقت‌ جداکننده‌های پل‌خرمشهر در روز روشن (فیلم)

منبع: عصر ایران

9

1400/2/16

13:35


سرقت‌ جداکننده‌های پل‌خرمشهر خوزستان در روز روشن و میان‌ تردد خودروها را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو