شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس


11

1400/2/16

16:08


مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت خودرویی در پارک کوهستانی دراک شیراز برگزار شد.

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

شب قدر متفاوت شیرازی‌ها در خودرو + عکس

منبع: تسنیم

تصویری


ویدئو