سردار دهقان: فرزندانم ورشکسته شدند!

منبع: برترین ها

7

1400/2/16

20:30


سردار دهقان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگویی اظهار داشت: من می‌گویم از هر کسی بپرسید می‌گوید جایی است که می‌خواهد زندگی کند. الحمدالله بچه‌های من همینجا هستند. با دوستانشان دو شرکت تاسیس کردند و ورشکست شدند و کنار نشستند.

خبرفوری: سردار دهقان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگویی اظهار داشت: من می‌گویم از هر کسی بپرسید می‌گوید جایی است که می‌خواهد زندگی کند. الحمدالله بچه‌های من همینجا هستند. با دوستانشان دو شرکت تاسیس کردند و ورشکست شدند و کنار نشستند.

سردار دهقان: فرزندانم ورشکسته شدند!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو