تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان


منبع: همگردی

9

1400/2/16

20:31


صدا و سیما/ گلاب گیری کاشان مراسمی است که همه ساله از نیمه های اردیبهشت تا نیمه های خرداد در بخش های مختلف کاشان همچون قمصر و نیاسر و برزک و ازوار انجام می شود.

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

تصاویری دیدنی از گلابگیری و عطر بهشت در کاشان

در ادامه بخوانیدتاریخچه گلاب گیری کاشان و استشمام بوی گل های محمدی

تصویری


ویدئو