(ویدئو) فرود موفقیت‌آمیز فضاپیمای استارشیپ

منبع: فرارو

13

1400/2/16

21:00


فضاپیمای استارشیپ SN ۱۵ در پرتاب آزمایشی خود فرود موفقیت‌آمیزی داشت.

(ویدئو) فرود موفقیت‌آمیز فضاپیمای استارشیپ

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو