استخدام 8 عنوان شغلی در شرکت آتیه فرزندان وطن (وال مارکت) در خراسان رضوی

3

1400/2/16

23:32


استخدام آتیه فرزندان وطن (وال مارکت)

شرکت آتیه فرزندان وطن (وال مارکت) جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
مدیر منطقه فروش زنجیره ای
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام سازمانی
مدیر ناحیه فروش زنجیره ای
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام سازمانی
مدیر فروشگاه زنجیره ای
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام سازمانی
سوپروایزر فروش زنجیره ای
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام سازمانی
کارمند فروش زنجیره ای
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام سازمانی
کارشناس توسعه/ تجهیز و نگهداری و تعمیرات
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام سازمانی
کارشناس IT
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام سازمانی
کارشناس اداری/ مالی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام سازمانی

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو