حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس


9

1400/2/16

23:45


مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد گیاهی تجریش برگزار شد .

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

حال و هوای تجریش در شب قدر + عکس

 

منبع: برنا

تصویری


ویدئو