روئینگ انتخابی المپیک | نصیری و ملایی دوم شدند

منبع: طرفداری

13

1400/2/17

10:23


روئینگ انتخابی المپیک | نصیری و ملایی دوم شدند

ملی پوشان قایقرانی ایران در فینال روئینگ یک نفره مردان و زنان دوم شدند و مجوز المپیک را گرفتند اما تنها یک نفر از آنها می تواند به المپیک برود.

در آخرین روز از مسابقات قایقرانی روئینگ انتخابی المپیک، فینال روئینگ یک نفره مردان و زنان و دونفره زنان برگزار شد و تکلیف انتخاب قایق اعزامی به المپیک به انتخاب فدراسیون کشید.

به گزارش طرفداری، بهمن نصیری نماینده ایران در روئینگ مردان با زمان ۷ دقیقه و ۸ ثانیه و ۹۸صدم ثانیه دوم شد. نازنین ملایی هم در روئینگ یک نفره زنان با زمان ۷ دقیقه  و ۵۰ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه دوم شد.

در روئینگ دونفره نیز تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی با زمان ۷ دقیقه  و ۲۳ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه در رده سوم قرار گرفت.

پنح قایق اول روئینگ یک نفره و سه قایق اول روئینگ دونفره سهمیه المپیک می گیرند و نمایندگان ایران مجوز المپیک را گرفتند اما به هر کشور تنها یک سهمیه آن هم به بالاترین رنکینگ اهدا می شود.

در روئینگ یک نفره هر دو نماینده ایران دوم شدند، بنابراین اکنون فدراسیون باید مشخص کند که بین ملایی و نصیری کدام به المپیک می‌رود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو