حدیث روز | روایتی برای دولتی ها

منبع: حوزه

8

1400/2/20

05:31


حوزه/ امام علی (ع) در روایتی به نشانه های پایداری دولت اشاره کرده اند.

حدیث روز | روایتی برای دولتی ها

خبرگزاری «حوزه» روایت زیر را از کتاب «غررالحکم و دررالکلم» منتشر می‌کند.

       

امام علی علیه السلام:

مِن أماراتِ الدَّولَةِ الیَقظَةُ لِحِراسَةِ الاُمورِ

از نشانه های [پایداری] دولت، هوشیاری در سامان دادن کارها است.

     

غررالحکم و دررالکلم، ح ۹۳۶۰

تصویری


ویدئو