شرایط لازم برای داوطلبان ریاست جمهوری (فیلم)

منبع: عصر ایران

10

1400/2/21

09:41


جمال عرف: افرادی که به عرصه انتخابات می آیند باید شئونات حداقلی و سابقه فعالیت های مدیریتی داشته باشند.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو