ورود احمدی‌نژاد به وزارت کشور با شعار خاص

منبع: برترین ها

9

1400/2/22

10:25


احمدی نژاد برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد. تعدادی از هوداران احمدی نژاد با شعار " اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا" او را بدرقه کردند.

برترین‌ها: احمدی نژاد برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد. تعدادی از هوداران احمدی نژاد با شعار " اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا" او را بدرقه کردند.

ورود احمدی‌نژاد به وزارت کشور با شعار خاص

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو