خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس


9

1400/2/23

07:37


در این گزارش تصاویری از خسارت‌های وارد شده به شهرک نشینان صهیونیستی در شهر اشغالی عسقلان را می‌بینید.

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

خسارات موشک های فلسطینی در شهر اشغالی عسقلان + عکس

منبع: مهر

تصویری


ویدئو