توضیحات «سعید محمد» درباره ساعتش

منبع: برترین ها

10

1400/2/23

10:41


به دنبال ثبت نام سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و انتشار تصاویری از ساعت مارک «تیسوت» و حواشی که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد وی در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.

برترین‌ها: به دنبال ثبت نام سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و انتشار تصاویری از ساعت مارک «تیسوت» و حواشی که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد وی در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.

توضیحات «سعید محمد» درباره ساعت لاکچری‌اش

توضیحات «سعید محمد» درباره ساعت لاکچری‌اش

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو