کنایه سنگین انتخاباتی در سریال «یاور»

منبع: برترین ها

7

1400/2/23

21:58


در سریال ماه رمضانی یاور این بار به مسئله انتخابات و قبول نتایج آن کنایه زده شد.

صداوسیما: در سریال ماه رمضانی یاور این بار به مسئله انتخابات و قبول نتایج آن کنایه زده شد.

کنایه سنگین انتخاباتی در سریال «یاور»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو