آخرین وضعیت کاندیداتوری ابراهیم رئیسی

منبع: برترین ها

6

1400/2/23

23:56


آقای رئیسی هم اکنون از مشهد مقدس بطرف کرمان حرکت نمودنند و تا ساعاتی دیگر در کنار مزار مطهر شهید القدس(حاج قاسم سلیمانی) اعلام کاندیداتوری جهت سیزدهمین دوره ریاست جمهوری می نمایند.

برترین‌ها: حمیدرضا ترقی، فعال اصولگرا در توئیتی مدعی شد: آقای رئیسی هم اکنون از مشهد مقدس بطرف کرمان حرکت نمودنند و تا ساعاتی دیگر در کنار مزار مطهر شهید القدس(حاج قاسم سلیمانی) اعلام کاندیداتوری جهت سیزدهمین دوره ریاست جمهوری می نمایند.

آخرین وضعیت کاندیداتوری ابراهیم رئیسی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو