واکنش رهبر انقلاب به طرح اصلاح خدمت سربازی

منبع: برترین ها

7

1400/2/24

06:58


رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان و در پاسخ به دغدغه‌ی آنان درباره خدمت سربازی فرمودند :‌ مسئله‌ی سربازی هم جزو همان قضایای پیچیده است، این‌جور ساده و آسان نیست.

فرهیختگان: رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان و در پاسخ به دغدغه‌ی آنان درباره خدمت سربازی فرمودند :‌ مسئله‌ی سربازی هم جزو همان قضایای پیچیده است، این‌جور ساده و آسان نیست.

البتّه طرحهایی داده‌اند، به ما هم داده‌اند و مجموعه‌هایی مشغول بررسی این قضیّه هم هستند امّا قضیّه را با شعار نمیشود تمام کرد. قضیّه، قضیّه‌ی پیچیده‌ای است، باید فکر کرد، جوانبش را دید و ان‌شاءالله به تصمیم درستی برسیم.

واکنش رهبر انقلاب به طرح اصلاح خدمت سربازی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو