خط خورده‌های استقلال برای دربی مشخص شدند

منبع: فرارو

7

1400/2/24

08:54


خط خورده‌های استقلال برای بازی مقابل پرسپولیس مشخص شدند.

خط خورده‌های استقلال برای دربی مشخص شدند

با تصمیم سرمربی استقلال آرش داجلیری، سینا خادم پور، متین کریم زاده و آرش رضاوند از لیست استقلال برای بازی با پرسپولیس خط خوردند. دلیل خط خوردن کریم زاده مصدومیت و رضاوند محرومیت از دربی بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو