نخستین ثبت‌نام‌کننده در روز چهارم انتخابات

منبع: برترین ها

4

1400/2/24

09:04


ایرنا، تصویری از نخستین ثبت‌نام‌کننده روز چهارم انتخابات ریاست‌جمهوری را منتشر کرد.

ایرنا، تصویری از نخستین ثبت‌نام‌کننده روز چهارم انتخابات ریاست‌جمهوری را منتشر کرد.

نخستین ثبت‌نام‌کننده روز چهارم انتخابات

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو