(ویدیو) علی دایی آرزوی یک کودک کار را برآورده کرد

منبع: فرارو

5

1400/2/24

09:07


نوجوان تحت حمایت بهزیستی که خواب علی دایی را دیده بود به آرزویش رسید.

(ویدیو) علی دایی آرزوی یک کودک کار را برآورده کرد

نوجوان تحت حمایت بهزیستی که خواب علی دایی را دیده بود به آرزویش رسید.

 

منبع: شهرآرا ورزشی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو