کمبود بنزین در آمریکا پس از حمله سایبری

کمبود بنزین در آمریکا پس از حمله سایبری


منبع: برترین ها

8

1400/2/24

10:27


در پی حمله سایبری باج افزاری، متصدیان خط لوله کلنیال مجبور شدند فعالیت قسمت اصلی شبکه انتقال سوخت را متوقف کنند.به گفته اف‌بی‌آی یک گروه تبهکار به نام دارک ساید مسئول این حمله باج افزاری بوده است.

فرارو: در پی حمله سایبری باج افزاری، متصدیان خط لوله کلنیال مجبور شدند فعالیت قسمت اصلی شبکه انتقال سوخت را متوقف کنند.به گفته اف‌بی‌آی یک گروه تبهکار به نام دارک ساید مسئول این حمله باج افزاری بوده است.

کمبود بنزین در آمریکا پس از حمله سایبری

کمبود بنزین در آمریکا پس از حمله سایبری

کمبود بنزین در آمریکا پس از حمله سایبری

کمبود بنزین در آمریکا پس از حمله سایبری

کمبود بنزین در آمریکا پس از حمله سایبری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو