ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس


6

1400/2/25

01:02


رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه صد‌ها حمله هوایی به نوار غزه کرده که شدیدترین حملات از زمان جنگ سال ۲۰۱۴ به شمار می‌رود. تاسیسات و ساختمان‌های مسکونی بسیاری در این منطقه تخریب شده اند.

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو