به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس


8

1400/2/25

01:08


گروهی از بچه لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره زیبای کیش سر از تخم بیرون آورده و راهی دریا شدند و زندگی جدیدشان را در آب‌های خلیج‌فارس آغاز کردند.

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

به دنیا آمدن لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل جزیره کیش + عکس

منبع: صدا و سیما

تصویری


ویدئو