ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

منبع: عصر ایران

6

1400/2/26

00:02


رییس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

ابراهیم رئیسی با حضور در ستاد انتخابات کشور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد.

به گزارش عصرایران، ابراهیم رئیسی برای ثبت نام در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد و در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ثبت نام کرد. 

او رییس قوه قضاییه است. 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو