(ویدئو) هدیه‌ای که ظریف به پاپ داد چه بود؟

منبع: فرارو

14

1400/2/28

02:33


محمد جواد ظریف که روز گذشته با پاپ دیدار کرد قابی قلم‌کاری شده تقدیم کرد و پاپ نیز هدایایی به رسم یادبود به ظریف داد.

(ویدئو) هدیه‌ای که ظریف به پاپ داد چه بود؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو