تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا!

تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا!


منبع: برترین ها

11

1400/3/19

14:01


تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا در قالب پروژه‌های حرم امام حسین (ع) در حال انجام است.

عصرایران: تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا در قالب پروژه‌های حرم امام حسین (ع) در حال انجام است.

تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا

تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا

تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا

تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا

تصویری


ویدئو