استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس


5

1400/3/20

13:25


تعدادی از دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال در یکی از سنگ‌بری‌های قم کشف و ضبط شد.

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

استخراج رمز ارز در سنگ‌بری! + عکس

منبع: فرارو

تصویری


ویدئو