اسپورتینگ لیسبون، قرارداد ژوائو ماریو را با 8 میلیون یورو دائمی می کند

منبع: طرفداری

3

1400/3/21

00:55


اسپورتینگ لیسبون، قرارداد ژوائو ماریو را با 8 میلیون یورو دائمی می کند

هافبک 28 ساله به کار خود در تیم قهرمان پرتغال ادامه می دهد.

ژوائو ماریو پس از سپری کردن دورانی ناموفق در اینتر سرانجام در انتقالی به صورت دائمی از نراتزوری جدا می شود. اسپورتینگ لیسبون خواهان ادامه همکاری با این هافبک پرتغالی است.

ژوائو ماریو در قهرمانی اسپورتینگ لیسبون در لیگ پرتغال، نقش بسیار مهمی داشت و روبن آموریم به حفظ او در ترکیب تیم خود تاکید دارد. به نقل از نیکولو اسکیرا؛ مذاکرات مثبتی میان این باشگاه پرتغالی و اینتر انجام شده و اسپورتینگ لیسبون آماده پرداخت 8 میلیون یورو به نراتزوری است. اینتر در سال 2016 برای جذب ماریو مبلغ 40 میلیون یورو به اسپورتینگ لیسبون پرداخت کرده بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو