فیلم کامل اظهارات "علیرضا زاکانی" در برنامه دستخط

منبع: حوزه

5

1400/3/21

00:58


ویژه برنامه «دستخط» میزبان علیرضا زاکانی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود.

فیلم کامل اظهارات "علیرضا زاکانی" در برنامه دستخط

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو