ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک

منبع: طرفداری

2

1400/3/21

09:34


ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک اعلام شد

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک مشخص شده است.

به گزارش طرفداری، تیم ملی کشتی کشورمان با ترکیب زیر در رقابت های المپیک توکیو شرکت خواهد کرد:

وزن ۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

وزن ۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی

وزن ۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی

وزن ۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی

وزن ۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو