محمد نوری واکسن کرونا زد

منبع: طرفداری

6

1400/3/21

09:37


محمد نوری واکسن کرونا زد

کاپیتان پیکان هم واکسن کرونا زد

محمد نوری واکسن کرونا دریافت کرد.

به گزارش طرفداری، به گزارش طرفداری، بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در جهان می گذرد و حالا از چند ماه پیش واکسن کرونا هم آماده شده و کم کم مردم در کشورهای گوناگون در حال زدن واکسن های مختلف هستند تا خود را برابر کرونا مقاوم کنند.

در همین راستا محمد نوری، کاپیتان پیکان نیز واکسن کرونا زد.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو