تفاوت دنیای فوتبال در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ + عکس

2

1400/3/21

09:42


آغاز ورود تماشاگران به ورزشگاه های فوتبال پس از آغاز واکسیناسیون سراسری در بسیاری از کشورها، آن هم بعد از یکسال برگزاری بازی بدون تماشاگر، سوژه کارتونی در صفحه اینسایدآرت شد.

تفاوت دنیای فوتبال در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱  + عکس

تفاوت دنیای فوتبال در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱  + عکس

 

تصویری


ویدئو