کنایه مجری صداوسیما به گاف عددیِ مهرعلیزاده

منبع: برترین ها

4

1400/3/21

10:23


محمد دلاوری، مجری صداوسیما در اظهاراتی به مهرعلیزاده به خاطر انتخاب اعداد اشتباه در مناظره دوم کنایه زد.

اصلاحات نیوز: محمد دلاوری، مجری صداوسیما در اظهاراتی به مهرعلیزاده به خاطر انتخاب اعداد اشتباه در مناظره دوم کنایه زد.

کنایه مجری صداوسیما به گاف مهرعلیزاده

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو