مجسمه سران G7 با زباله (فیلم)

منبع: عصر ایران

11

1400/3/22

09:29


همزمان با نشست سران گروه هفت، حامیان محیط زیست به منظور توجه دادن به مسئله آلودگی ناشی از زباله‌های الکترونیکی، مجسمه سران این گروه را با استفاده از این زباله‌ها بنا کردند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو