رییس سازمان غذا و دارو: در خرداد ماه قطعا واکسیناسیون با واکسن های ایرانی را آغار خواهیم کرد

منبع: عصر ایران

14

1400/3/23

00:00


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو