همتی: تجارب اقتصادی من برای مردم سودمند خواهد بود (فیلم)

منبع: عصر ایران

11

1400/3/24

09:07


نامزد انتخابات ریاست جمهوری: دیگر باید اقتصاددانان تعیین کننده باشند نه سیاستمداران.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو