دعوت بهزاد نبوی از مردم برای شرکت در انتخابات (فیلم)

منبع: عصر ایران

8

1400/3/24

16:27


رئیس جبهۀ اصلاحات ایران:خواهش من این است که برای نجات ایران و برای اینکه کشور دچار سرنوشتی نشود که راه برگشت نداشته باشیم، در انتخابات شرکت کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو