سوپرگل پاتریک شیک به اسکاتلند از وسط زمین (اسکاتلند 0-2 جمهوری چک)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو