چند درصد مردم مناظره سوم را تماشا کرده‌اند؟

منبع: برترین ها

7

1400/3/24

22:22


موج یازدهم نظرسنجی انتخاباتی ایسپا در دو طرح جداگانه به صورت مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاهای کشور با تعداد نمونه ۵۰۹۴ نفر و همچنین به صورت تلفنی با تعداد نمونه ۱۲۷۲ نفر در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه پس از مناظره سوم انجام شد.

موج یازدهم نظرسنجی انتخاباتی ایسپا در دو طرح جداگانه به صورت مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاهای کشور با تعداد نمونه ۵۰۹۴ نفر و همچنین به صورت تلفنی با تعداد نمونه ۱۲۷۲ نفر در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه پس از مناظره سوم انجام شد.

نرخ پاسخگویی در نظرسنجی حضوری برابر با ۵۱ درصد و در نظرسنجی تلفنی برابر با ۶۳ درصد بوده است.

مشخصات جمعیت شناختی نظرسنجی حضوری که نتایج آن در ادامه به مرور منتشر می شود به شرح زیر است.

- ۵۰.۴ درصد پاسخگویان مرد و ۴۹.۶ درصد زن هستند.

- ۲۵.۸ درصد پاسخگویان در رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۴۶.۳ درصد در رده سنی ۳۰ تا ۴۹ سال و ۲۷.۸ درصد در رده سنی ۵۰ سال و بالاتر هستند.

- ۲۴ درصد مجرد، ۶۹.۸ درصد متاهل و ۶.۲ درصد بدون همسر بر اثر طلاق یا فوت همسر هستند.

-۳۸.۴ درصد پاسخگویان در مراکز استان، ۳۵.۹ درصد در شهرهای کوچکتر و ۲۵.۸ درصد در روستاها سکونت دارند.

۳۴.۸ درصد از افراد بالای ۱۸ سال کشور، مناظره سوم انتخاباتی را تماشا کرده‌اند

از کل پاسخگویان پرسیده شد: «روز شنبه سومین مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار شد. آیا شما این مناظره را دیدید؟»

نتایج نشان می‌دهد ۳۴.۸ درصد از پاسخگویان مناظره سوم را تماشا کردند و در مقابل ۶۵.۲ درصد به این سوال پاسخ منفی داده‌اند.

ایسپا موج یازدهم نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور (شهر و روستا) و اندازه نمونه ۵۰۹۴ نفر از طریق مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاها در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ اجرا کرده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو