فیلم کامل اظهارات "عبدالناصر همتی" در برنامه دستخط

منبع: حوزه

5

1400/3/24

22:32


ویژه برنامه «دستخط» میزبان عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود.

فیلم کامل اظهارات "عبدالناصر همتی" در برنامه دستخط

تصویری


ویدئو