فیلم لحظه بلیده شدن ماشین توسط زمین

منبع: رکنا

6

1400/3/24

22:50


فیلم لحظه بلیده شدن ماشین توسط زمین

به گزارش رکنا،  رانش زمین در هند موجب بلعیده شدن ماشین شد.

این حادثه مردم هند را به وحشت انداخت.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو