سنگ قبرِ دست دومِ قسطی رسید!

منبع: برترین ها

7

1400/3/24

23:41


انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره فروش قسطی سنگ قبر دست دوم، سوژه انتشار کارتونی از کیوان زرگری در شهرونگ شد.

انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره فروش قسطی سنگ قبر دست دوم، سوژه انتشار کارتونی از کیوان زرگری در شهرونگ شد.

سنگ قبرِ دست دومِ قسطی رسید!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو