حریق گسترده در کارخانه مواد شیمیایی در آمریکا

منبع: برترین ها

10

1400/3/25

00:30


آتش‌سوزی گسترده در یک کارخانه مواد شیمیایی در راکتون، ایالت ایلینوی آمریکا باعث تخلیه کامل منطقه شد.

خبرگزاری دانشجو: آتش‌سوزی گسترده در یک کارخانه مواد شیمیایی در راکتون، ایالت ایلینوی آمریکا باعث تخلیه کامل منطقه شد.

حریق گسترده در یک کارخانه شیمیایی در آمریکا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو