مارکوس برگ و از دست دادن موقعیت مسلم گلزنی مقابل دروازه خالی اسپانیا (اسپانیا 0-0 سوئد)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو