‏یک تصویر و سه شخصیت متفاوت در یک صف!

منبع: برترین ها

12

1400/3/29

00:22


تصویری از سه نفر از رای دهندگان در صف شعب انتخاباتی با سه شخصیت متفاوت در فضای مجازی پربازدید شده است.

خبر فوری: تصویری از سه نفر از رای دهندگان در صف شعب انتخاباتی با سه شخصیت متفاوت در فضای مجازی پربازدید شده است.

‏یک تصویر و سه شخصیت متفاوت در یک صف!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو