فک پلمپ صندوق‌ها و آغاز شمار آراء

منبع: برترین ها

16

1400/3/29

03:47


با اتمام زمان رای گیری، فک پلمپ صندوق‌ها و آغاز شمار آراء آغاز شد.

برترین‌ها: با اتمام زمان رای گیری، فک پلمپ صندوق‌ها و آغاز شمار آراء آغاز شد.

تصاویری از آغاز شمارش آرا در برخی حوزه های رای گیری در تهران را مشاهده کنید.

مسجد امام صادق تهران: 

فک پلمپ صندوق‌ها و آغاز شمار آراء

مسجد امام حسین: 

فک پلمپ صندوق‌ها و آغاز شمار آراء

حسینیه ارشاد:

فک پلمپ صندوق‌ها و آغاز شمار آراء

تصویری


ویدئو