شوق رای اولی ‌ها برای انتخابات + تصاویر

شوق رای اولی ‌ها برای انتخابات + تصاویر


19

1400/3/29

03:54


شور و شوق رای اولی های ایلامی را میبینیم.

شوق رای اولی ‌ها برای انتخابات + تصاویر

رای+اولی۳

رای+اولی۱

رای+اولی۴

منبع: فارس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو