تصاویری از نخستین پرواز‌های مسافری در ایران

تصاویری از نخستین پرواز‌های مسافری در ایران


منبع: برترین ها

21

1400/3/29

07:40


از سال ۱۹۰۳ میلادی که برادران رایت، به سوی آسمان اوج گرفتند تا روزی که آسمان ایران، نخستین پرنده آهنی را در خود دید، ۱۰ سال طول کشید.

برترین‌ها: از سال ۱۹۰۳ میلادی که برادران رایت، به سوی آسمان اوج گرفتند تا روزی که آسمان ایران، نخستین پرنده آهنی را در خود دید، ۱۰ سال طول کشید.

تصاویری از نخستین پرواز‌های مسافری در ایران

تصاویری از نخستین پرواز‌های مسافری در ایران

تصاویری از نخستین پرواز‌های مسافری در ایران

تصاویری از نخستین پرواز‌های مسافری در ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو