تخمین میزان مشارکت احتمالی در شهر تهران

منبع: برترین ها

11

1400/3/29

09:32


برنامه اینترنتی آرا با موضوع انتخابات ریاست جمهوری و با اجرای محمد دلاوری به بررسی میزان مشارکت احتمالی در شهر تهران پرداخت.

اصلاحات نیوز: برنامه اینترنتی آرا با موضوع انتخابات ریاست جمهوری و با اجرای محمد دلاوری به بررسی میزان مشارکت احتمالی در شهر تهران پرداخت.

تخمین میزان مشارکت احتمالی در شهر تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو